<
X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 6 مرداد‌ماه سال 1387 @ 13:59

خواص فیزیکی الکلها

خواص فیزیکی الکلها

دمای جوش

در میان هیدروکربنها ، به نظر می‌رسد که عوامل تعیین کننده دمای جوش ، عمدتا وزن مولکولی و شکل مولکول باشند. در الکلها ، با افزایش تعداد کربن ، دمای جوش بالا می‌رود و با شاخه‌دار کردن زنجیر ، دمای جوش پایین می‌آید، اما نکته غیر عادی در مورد الکلها این است که آنها در دمای بالا به جوش می‌آیند. این دمای جوش بسیار بالاتر از دمای جوش هیدروکربنها با وزن مولکولی یکسان است و حتی از دمای جوش بسیاری ترکیبها با قطعیت قابل ملاحظه بالاتر است.

دمای جوش بالای آنها ، به علت نیاز به انرژی بیشتر برای شکستن پیوندهای هیدروژنی است که مولکولها را در کنار هم نگه داشته‌اند.

حل شدن الکلها

رفتار الکلها بعنوان حل شده نیز توانایی آنها برای تشکیل پیوندهای هیدروژنی را منعکس می‌کند. برخلاف هیدروکربنها ، الکلهای سبک با آب امتزاج‌پذیرند. از آنجا که نیروهای بین مولکولی الکلها همانند نیروهای بین مولکولی آب است، دو نوع مولکول با یکدیگر قابل اختلاط هستند. انرژی لازم برای شکستن یک پیوند هیدروژنی بین دو مولکول آب یا دو مولکول الکل ، با تشکیل یک پیوند هیدروژنی بین یک مولکول آب و یک مولکول الکل تامین می‌شود.

ذوب:

تقریباً تمام جامدات و مایعات با بالا رفتن دما منبسط می شوند. بر اساس تئوری جنبشی، وقتی دمای جامد را بالا می بریم، سرعت ذره های ان افزایش می یابد و ذره ها با یکدیگر بیشتر برخورد می کنند و این برخورد با نیروی بیشتری صورت می گیرد. به این ترتیب، ذره ها از یکدیگر دورتر می شوند و اگر دمای جامد را به اندازه کافی بالا ببریم، ذره ها به اندازه کافی از یکدیگر فاصله می گیرند به طوری که بعضی از آنها از کنار یکدیگر می گذرند و آرایش منظم حالت جامد فرو می ریزد. وقتی چنین تغییری صورت می گیرد می گوییم جامد ذوب شده است.

در مخلوطی از حالتهای جامد و مایع در یک ظرف سربسته، بین مولکولهای جامد و مایع، تعادل دینامیک وجود دارد. هر حالت همچنین با بخار خود در تعادل است. از آنجا که فقط یک نوع بخار وجود دارد، جامد و مایع فشار بخار یکسان دارند. درواقع ، دمای ذوب دمایی است که فشار بخار جامد و فشار بخار مایع برابرند.

دمای ذوب یک ماده به نیروهای بین مولکولی در ان ماده بستگی دارد. دمای ذوب موادی که نیروهای بین مولکولی ضعیف دارند، پایینتر از دمای ذوب موادی است که نیروی بین مولکولی قوی دارند. پس مواد غیرقطبی با جرمهای مولی کم نسبت به مواد قطبی با جرمهای مولی مشابه دمای ذوب پایین تری دارند.

اما فشار بخار بعضی جامدات در دمای اتاق زیاد است به طوری که اگر در ظرف سربسته ای نگهداری نشوند، به سرعت تبخیر می شوند. چنین موادی بدون اینکه مایع شوند به طور مستقیم از جامد به گاز تبدیل می شوند. این فرآیند را تصعید می گویند.

فشار بخار نفتالین نیز در دمای اتاق به اندازه کافی بالا است طوریکه در دمای اتاق تصعید می شود.

نفتالن یا نفتالین یک ماده بلوری بی رنگ با نقطه ی ذوب 80 درجه سانتیگراد می باشد. نفتالن را در قدیم به عنوان دفع کننده بید و حشره کش به کار می بردند.

نفتالین دارای فرمول C10H8 و ساختار بنزنی می باشد. یعنی دو تا حلقه ی شش گوشه ای بنزنی است که به یکدیگر متصل شده اند و زوایای پیوندی در حلقه ها برابر 120 درجه می باشد. بنابراین نفتالین جزء ترکیبات آروماتیک (معطر) می باشد.

نفتالین از بین جامدات بلوری مختلف در خانواده ی جامدات مولکولی طبقه بندی می شود. ذرات تشکیل دهنده آن مولکولهای ناقطبی و نیروهای بین مولکولی واندروالسی در آن از نوع نیروهای ضعیف دو قطبی لحظه ای می باشد. درنتیجه این ماده دارای نقطه ذوب نسبتاً پایین و نارسانا می باشد.

نفتالین از قطران زغال سنگ بدست می آید اما می توان به روشهای شیمیایی آن را سنتز (درست) کرد.