<
X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 23 مهر‌ماه سال 1387 @ 12:48

ایمنی در آزمایشگاه

ایمنی در آزمایشگاه آزمایشگاه شیمی محلی است که در آن احتمال خطر وجود دارد. این محل محتوی مایعات قابل اشتعال، ظروف شیشه ای شکننده و مواد شیمیایی خورنده و سمی است. با این حال اگر پیشگیری و دقت به عمل آید از یک آشپزخانه خطرناک تر نیست. معمولترین خطرات در یک آزمایشگاه شیمی عبارتند از: 1- آتش سوزی و انفجار 2- مواد شیمیایی 3- ظروف شیشه ای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار 1- در صورت امکان از بکار بردن شعله در آزمایشگاه اجتناب کنید. 2- چنانچه لازم است از شعله استفاده کنید پیشگیری های زیر را به عمل آورید: الف) هرگز یک مایع قابل اشتعال را در ظرف باز حرارت ندهید. ب) هنگامی که مایع قابل اشتعالی را در حالت تقطیر یا رفلاکس حرارت می دهید اطمینان حاصل کنید که تمام رابطها محکم و عاری از فشار باشند. ج) هرگز مایعات قابل اشتعال را در نزدیکی شعله از ظرفی به ظرف دیگر منتقل نکنید. د) هرگز نگذارید که یک محصول تقطیر قابل اشتعال، در نزدیکی شعله آزادانه از خنک کننده به ظرف گیرنده ای که چند اینچ پایین تر از آن است بچکد. 3- هرگز دستگاه بسته ای را که در برابر فشار مسدود شده، حتی اگر خنک کننده هم داشته باشد حرارت ندهید. 4- هنگامی که واکنش گرما زایی را انجام می دهید یک حمام آب سرد یا آب یخ تهیه کنید که اگر واکنش بخواهد از کنترل خارج شود از آن استفاده کنید. 5- محل نزدیکترین کپسول آتشنشانی را یاد بگیرید. 6- هیچگاه به یک مایع جوشان سنگ جوش یا جامد دیگری اضافه نکنید. 7- محلولهای اتری را تا مرحله خشک شدن حرارت ندهید. پیشگیری های قابل توجه تا جایی که ممکن است نگذارید مواد شیمیایی با پوست شما تماس پیدا کند. و در صورت تماس موضع تماس را با مقدار زیاد آب یا هر ماده شستشو دهنده مناسب بشویید. همواره روی ظروف معرفها بر چسب نصب کنید . بر روی برچسب نام, فرمول , غلظت معرف را ثبت کنید. در محیط آزمایشگاه جدی باشید. از شوخی اجتناب کنید. هرگز در آزمایشگاه چیزی نخورید و نیاشامید حتی آدامس نجوید. عادتهایی هم چون جویدن ناخن و مالیدن قلم به دهان را قطعا ترک کنید. با دستکش از محل کار خارج نشوید. هرگز برای کشیدن مواد آزمایشگاهی توسط پیپت از دهان استفاده نکنید. همواره قبل از بازکردن درب ظروف مواد سمی, هود را روشن کنید. همواره الکل, اتر, استون و سایر مواد قابل اشتعال را از شعله دور و در مکان های مخصوص خود قرار دهید. برای تهیه محلول رقیق اسید ها همواره اسید را آهسته آهسته با احتیاط به آب اضافه کنیم .از ریختن آب در اسید جدا خود دار ی کنید . همواره درب ظروف حاوی معرفها را خوب ببندید همواره از تماس دستها با الکل متانول خودداری کنید .الکل متانول به سرعت از طریق پوست جذب می شود بخارات الکل متانول سمی است در صورت تماس دستها را با آب بشویید. همواره محیط آزمایشگاه را تمیز نگاه داشته . وسایل اضافی را از توی دست و پا دور کنید. ورود حیوانات , حشرات را به آزمایشگاه کنترل کنید. هرگز ماده شیمیائی که اضافه آمده جهت صرفه جوئی به ظرف اصلی بر نگردانید. هرگز مواد را جهت وزن کردن مستقیم در کفه ترازو نریزید. هرگز دو ماده مختلف شیمیائی را قبل از آگاهی کامل از نتیجه واکنش با هم مخلوط نکنید. هرگز درب دستگاه سانتریفیوژ ر ادر هنگام چرخش باز نکنید .هرگز با دست از سرعت دستگاه سانتریفیوژ نکاهید. همواره جهت ساختن محلول های شیمیائی از آب مقطر استفاده کنید. در پایان کار, خود را ملزم بدانید وسایل و مواد را در جای خود قرارداده سطح میز کار خود را خوب تمیز کنید.