<
X
تبلیغات
رایتل
جمعه 6 دی‌ماه سال 1387 @ 20:53

فرایند مرکاپتان زدایی از برش های نفتی

خلاصه مقاله:

وجود ترکیبات گوگردی و مرکاپتانها در برشهای نفتی موجب آلودگی محیط زیست و در خطوط انتقال و مخازن نگهداری، باعث خوردگی می شود. بنابراین لازم است تا مقدار گوگرد و مرکاپتانها در برشهای نفتی تا حد استانداردهای بین المللی، کاهش یابد. بدین منظور فرآیند DMD جهت مرکاپتان زدایی بسط یافته است که با این روش امکان مرکاپتان زدایی از برشهای مختلف نفتی و حتی نفت خام به عنوان خوراک ورودی مسیر می باشد در این مقاله، نتایج مطالعات تجربی بر روی مرکاپتان زدایی خوراکها مختلف نفتی با استفاده از فرآیند DMD ارائه گردیده و با بررسی عوامل موثر در این فرایند، شرایط بهینه برای انجام واکنش تعیین شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این فرایند قابلیت بالایی جهت کاهش میزان مرکاپتان و ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی دارد و کاهش مرکاپتان تا میزان استانداردهای زیست محیطی امکان پذیر می باشد. 

 لطفا به این لینک وارد شوید