<
X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 1 دی‌ماه سال 1390 @ 14:14

اندازه گیری کل مواد محلول در آب ( TDS) :

اندازه گیری کل مواد محلول در آب ( TDS) :

‍TDS به کل مواد محلول در آب که پس از فیلتر کردن آب در آن باقی می ماند، می گویند.

روش آزمایش :

1- ظرف مناسبی را قرار است آب در آن تبخیر شود را وزن کنید.

2- آب مورد آزمایش را با کاغذ صافی فیلتر کنید.

3-مقدار معینی از آب فیلتر شده را  ( 500 میلی لیتر الی 250 ) را در آن ریخته و بجوشانید تا تمامی آب تبخیر شود.

4- پس از تبخیر شدن کامل آب ، مجدداً ظرف را وزن کنید.

 
  1000 / V * T.D.S  g/l  = A – B

T.D.S  g/l = کل مواد محلول در آب بر حسب گرم در لیتر

A = وزن ظرف پس از تبخیر

B = وزن ظرف قبل از ریختن آب در آن

V = حجم آب مورد آزمایش