<
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1391 @ 15:39

نقطه شبنم ؟

نقطه شبنم ؟

هوا حاوی مقدار متغییری بخار آب است و نقطه شبنم نشان دهنده میزان زطوبت موجود در هوا است به این جهت هر چقدر مقدار نقطه شبنم بیشتر باشد نشان دهنده این است که برای یک درجه حرارت معین , هوا رطوبت بیشتری را در خود جای داده است و از ان طرف هم نقطه شبنم هوای مرطوبت بیشتر از نقطه شبنم هوای خشک است .

درجه حرارت نقطه شبنم درجه حرارتی است که درآن دما بخارها سرد شده و به حالت اشباع می رسند ، این رسیدن به حالت اشباع هنگامی اتفاق می افتد که هوا بیشترین مقدار بخار آب را در خود نگه می دارد چگالش بخارات آب هنگامی اتفاق می افتدکه درجه حرارت هوای محیط به پائین تر از نقطه شبنم می رسند .  

خوب چطور نقطه شبنم محاسبه میشود؟
از دستگاهی به نام رطوبت سنج استفاده میشود کا دارای دو دماسنج است که یکی دارای حباب لخت و دیگری دارای حباب با نمد است . دستگاه را باز کرده نمد را خیس کرده باسرعت مشخص حدودا 180 دور بر دقیقه بچرخانید حالا دو عدد را میخوانیم یکی دمای هوای خشک و دومی دمای هوای مرطوب ( تفاوت دو دما سنج در تبخیر آب از سطح نمد است) دمای تر پایین تر و دمای خشک بالاتر است. جلد دستگاه مدرج است که با قرار دادن دو دمای بالا روی هم شاخص درصد رطوبت را به ما میدهد.  

 

 

 

سطح قطعه نیز با دماسنج های مغناطیسی که روی سطح میچسبند حاصل میگردد.
دمای قطعه در سایه گرفته میشود و زیر آفتاب صحیح نیست. 

 

درصد رطوبت را داریم حالا با کمک جدول دمای نقطه شبنم حاصل میشود .
نکته: دمای محیط بالای دمای نقطه شبنم باشد ما شبنم نداریم و مجاز به رنگ کاری هستیم.
خوب دمای سطح قطعه هم معیار میباشد .