<
یکشنبه 28 آبان‌ماه سال 1391 @ 21:07

اخلاق حرفه ای بازرس

 

 

همیشه اخلاق جزء اصلی هر کاری بوده است. چنانچه هم اینک در بسیاری از کتب منتشر شده درباره موفقیت، اهمیت اخلاق بطور خاصی تاکید می گردد. بازرسان و ممیزان نیز از این موضوع مستثنی نیستند. اخلاق حرفه ای در کار بازرسی مسلماً نتیجه های بسیار مفیدی را در بر خواهد داشت. طرز برخورد بازرسان با بازرسی شوندگان و یا ممیزان با ممیزی شوندگان بایستی کاملا در چهارچوب مشخص و تعریف شده ای باشد.

پیش از هر بازرسی یا ممیزی بهتر است

پیش از هر بازرسی یا ممیزی بهتر است جلسه ای با بازرسی یا ممیزی شونده داشته باشیم و دامنه و اهداف بازرسی را برای آنها شرح دهیم. بخصوص این موضوع بایستی مطرح شود که با توجه به کوتاه بودن زمان بازرسی امکان بازرسی کامل تمامی فرایندها وجود نخواهد داشت و بعضا به نمونه گیری و بازرسی راندوم اکتفا خواهد شد.همچنین دیدگاه مان از بازرسی بایستی کمک به کنترل کیفیت و بهبود مستمر در سیستم بازرسی شونده باشد و این موضوع را برای بازرسی شونده ذکر نماییم.

هنگام بازرسی متانت و ادب بایستی مورد توجه قرار گیرد و بازرس با پرسش های شفاف و دریافت اطلاعات و شواهد کافی تصمیم گیری و در نهایت نتیجه گیری نماید. با اولین مشاهده نبایستی نتیجه گیری کرد چرا که بارها مشاهده شده بازرس پس از پرسش های بیشتر و یا یافتن شواهد بیشتر قانع شده است. (زود قضاوت کردن خوب نیست.) درست گوش دادن و مشاهده کردن، سکوت و آرامش حین بازرسی، کنترل و خونسردی، تمرکز و تماس چشمی در فرایند بازرسی موثر خواهد بود.

سعی نمایید ابراز اشتیاق به گوش دادن را به طرف مقابل نشان دهید. ارتباطات غیرکلامی، حالات، حرکات، ژست ها و نگاه خود را تحت کنترل داشته باشید و ارتباط موثری با بازرسی شونده برقرار نمایید.اعتماد بازرسی شونده را به خود جلب نمایید. به نظر من این مهمترین کاری است که یک بازرس بایستی در حین بازرسی به آن دقت نماید.

نمونه ای از این جلب اعتماد را خود شخصا در یکی از پروژه های پارس جنوبی در یکی از کارگاههای ساخت تجهیزات تجربه کرده ام. جوشکاران نسبت به رعایت الزامات کیفی کار همچون پیش گرمی مناسب، پخت الکترودها و استفاده از گرمکن های الکترود پرتابل بعضا کوتاهی می کردند. در اولین برخورد بدلیل نداشتن تجربه کافی در نحوه برخورد با آنها موضوع را بطور نامناسبی مطرح نمودم که از یکی از جوشکاران نیز پاسخ بدی شنیدم. در وضعیتی مشابه مشاهده نمودم که جوشکار بدون استفاده از تهویه مناسب جوشکاری با الکترود نیکل-کروم دار را انجام می دهد و همچنین بعضی از الزامات جوشکاری را رعایت نمی نماید. قبل از عنوان کردن الزامات کار، خطر استفاده نکردن از فن و تهویه را به وی یادآور شدم و ارزش سلامتی وی را تاکید نمودم. جوشکار پس از فهمیدن موضوع دود جوشکاری و سموم فلزات نیکل و کروم از اینکه من نسبت به سلامتی وی احساس مسئولیت می کردم از من قدردانی نمود و در نهایت پس از ایجاد ارتباطی موثر توانستم دیگر الزامات کیفی جوشکاری را نیز از وی مطالبه نمایم.

در روانشناسی ممیزی یا بازرسی موضوع جلب اعتماد را در برقراری ارتباط موثر دانسته اند. معرفی خود به صورتی محترمانه، دست دادن، آرام و ساده سخن گفتن، مشتاقانه و با دقت گوش دادن و تماس چشمی را بایستی مورد توجه قرار داد.

در پایان ارائه نتایج بازرسی یا ممیزی بطور منصفانه و قضاوت درست از اصول اخلاقی کار بازرسی خواهد بود. بعضی اوقات مشاهده می شود که بازرس صورت جلسه ای را با بازرسی شونده امضاء می نماید و سپس در گزارش بازرسی خود بر خلاف آن صورتجلسه گزارش می دهد و یا بر خلاف اظهارات شفاهی که با بازرسی شونده داشته است تصمیم گیری می نماید.