<
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 16 آذر‌ماه سال 1391 @ 20:34

یادش بخیر

یاد باد آن لحظه های ناب ناب

لحظه های دفتر و تست و کتاب 

یاد تقلید صدای آن دبیر

یاد مخفی گشتن از چشم مدیر 

یاد جدی راه رفتن در حیاط

از گزند نمره های انضباط 

یاد ترس و لرزه هامان از فیزیک

یاد پشت پنجره وقت کشیک 

یاد ساعت های بیکاری بخیر

یاد وقت امتحان داری بخیر 

شیطنت های قشنگ بچه ها

مانده است اینجا میان ذهن ما  

شایعه میشد که آقا رفته است

خنده و شادی به لب ها مینشست 

ناگهان تکذیب میشد این خبر

تا که پیدا میشد آقا پشت در  

ناقلا این بار هم گفتی دروغ

شیطنت کافیست شیطان شلوغ  

نیست چاره این تاوان تو

زنگ بعدی بستنی مهمان تو  

روزهای امتحان هر چند زود

خنده از لبهای هر کس میزدود 

فکر میکردیم دنیا مال ماست

هر چه خوشبختیست در چنگال ماست 

ساز و برگ خنده ی ما جور بود

آه'تنها درد ما  "کنکور " بود  

یادش بخیر------------