<
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 23 دی‌ماه سال 1391 @ 17:11

اندازه گیری گازکربنیک CO2 در آب :

اندازه گیری گازکربنیک  CO2  در آب :

گاز کربنیک جزو گازهایی است که ضمن انحلال در آب با عوامل موجود در آن بصورت ترکیب در آمده و یا با ترکیب با آب قسمتی بصورت اسید کربنیک در آن حل شده و قسمتی دیگر به یونهای کربنات و بی کربنات تبدیل می شود. در آبهای طبیعی که PH آنها نزدیک به 8 باشد تعادلی بین کربنات کلسیم و بیکربنات کلسیم موجود در آب در اثر وجود گاز کربنیک آزاد بوجود می آید که مانع ازاین است که کربنات کلسیم از صورت محلول بصورت جامد در آید و رسوب نماید.آن قسمت از گاز کربنیک آزاد که تعادل کربناتی را برقرار می سازد گاز کربنیک متعادل کننده و مقداری که زیادتر از آن است گاز کربنیک آزاد خوانده می شود.بنابراین گازکربنیک موجود در آب شامل  گازکربنیک آزاد ،گازکربنیک متعادل کننده و گازکربنیک متعلق به کربنات ها و بی کربنات هاست و مجموع اینها گازکربنیک کل خوانده می شود. CO2  محلول در آب را میتوان با کمک یک قلیای قوی اندازه گیری نمود. در این فعل و انفعالات CO2 آزاد به بیکربنات تبدیل خواهد شد.

مواد مورد نیاز :

1- معرف فنل فتالئین :

 5/0 گرم فنل فتالئین ( Phenol Phetalein disodium salt) را در cc 50 الکل اتیلیک حل نموده و با آب مقطر به حجم cc 100 برسانید.

2- هیدروکسید سدیم N 05/0 :

cc 10 سود 5 نرمال را در آب مقطرحل کرده و به حجم یک لیتر برسانید. ( آب مقطر باید عاری از CO2 باشد. )

روش آزمایش :

1- در محل نمونه برداری آب مورد آزمایش را بوسیله مزور طوری بردارید که مزور از آب لبریز شود و سپس حجم را به cc 100 برسانید.

2- 5 تا 10 قطره فنل فتالئین را به آب نمونه بیافزایید. اگر رنگ نمونه صورتی باشد یعنی محلول فاقد  CO2می باشد ولی اگر بی رنگ شد دارای CO2 است و باید سریعاً با محلول سود 05/0 نرمال تیتر کرد تا رنگ صورتی کم رنگ ظاهر شود که این رنگ باید 30 ثانیه پایدار بماند.

3- این نقطه ختم عمل تیتراسیون  می باشد که برای بدست آوردن نتیجه بهتر بایدcc  100 از یک محلول استاندارد کربنات سدیم که مقدار 5 تا 10 قطره فنل فتالئین به آن اضافه نموده اید برای مقایسه تهیه نمائید تا رنگ آنرا با رنگ نمونه مقایسه کنید.  

CO2  mg/l  = ml NaOH  0.05 N  × 22