<
چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1392 @ 20:15

اجزای تشکیل دهنده رنگ


اجزای تشکیل دهنده رنگ:
رزین

رنگدانه و رنگدانه یار (پیگمنت و فیلر)

حلال

مواد افزودنی (ادیتیو)رزین بیشترین خواص فیلم رنگ خشک شده مانند چسبندگی خواص نوری و خواص مکانیکی

را ایجاد می کند.اجزاء جامد رنگ مانند پیگمنت و فیلر در ماتریس محمل بصورت دیسپرس قرار می گیرند.
پیگمنت نه تنها فام رنگ را تعیین میکند بلکه باعث ایجاد خواص دیگری مانند پوشش و خواص

نوری و مقاومت خوردگی نیز میشود.مراحل تولید پوشش:


1-اختلاط تمامی رنگدانه ها یا فیلرها به همراه نیمی از رزین و بخشی از ادیتیو (دیسپرس کننده)

و کمی حلال برای بدست آوردن بیس (پایه) رنگ.2- آسیاب بیس بدست آمده در دستگاه (بال میل و پرل میل و آسیاب سه غلطکی ) بسته به

نوع رنگدانه و رنگ برای ریز کردن پیگمنت و فیلر برای بدست آوردن یک دانه بندی مطلوب
.


3-اضافه نمودن بقیه رزین و مواد افزودنی و اضافه نمودن بیس غیر سفید برای بدست آوردن

فام طبق استاندارد RAL4-کنترل کیفیت(QC)