<
X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1392 @ 23:26

سند بلاست ورنگ آمیزی صنعتی

سند بلاست ورنگ آمیزی صنعتی سازهای فلزی-پایپینک -انواه لوله ها-استراکچر-مخازن-وراپینک لوله ها

1-هنگام عملیات سند بلاست بایستی ابزار دقیق, شیر ها وموتور ها با پوشش مناسبی پوشانده شود

تا از صدمات احتمالی مصون بماند

2-پس از عملیات سند بلاست که با درجه Sa 2  1/2  بایستی باشد کلیه گردو خاکهای سطوح سند بلاست شده قبل از اعمال آستری با دستگاه واکیوم یا فشار باد تمیز گردد .هوای مذکور بایستی عاری از رطوبت وچربی باشد

3-در کوتاه ترین فاصله زمانی ممکن پس از آماده شدن  سطح , اولین قشر رنگ (آستری ) روی آن اعمال گردد ( حد اکثر شش ساعت ) گوشه ها ولبه های تیز دوبار آستری اولیه زده شود وسپس بازدید ورفع عیب گردد.

4-ظرفیت کمپرسور هوا بایستی حد اقل 250 متر مکعب در دقیقه باشد .فشارهوای خروجی باید به کمک رگلاتور چنان تنظیم گردد که فشار سنج همواره فشار 100 پوند بر اینچ را نشان دهد.

5-اندازه کلیه شلنگهای هوا باید "((1 1/4اینچ بوده وتنها در سه متر آخر که به نازل وصل میشود میتواند به قطر یک اینچ باشد . طول شلنگ هوا از منبع تامین هوای فشرده تا مخزن شن نباید بیش از 15 متر باشد برای هر متر افزایش طول باید  به فشار هوا در منبع تامین هوای فشرده 5 psl اضافه گردد. بهر حال تحت هیچ شرایطی نباید فشار هوا در انتهای لوله از 95 psl  کمتر باشد.

 

6- تمام سرتاسر شلنگ باید مجهز به استر ضد الکتریسیته باشد.

7- ماسه مصرفی از نوع سیلیس و عاری از هر گونه گرد و غبار و رطوبت و سایر مواد  خارجی باشد و اندازه ان ضمن تیز گوش بودن از نوع DI  یا DII  باشد.

8- پروفیل ایجاد شده در سطح فلز سند پلاست بایستی از 40 میکرون تجاوز ننماید در غیر اینصورت بایستی از شن بامش 16 استفاده گردد .

9- رنگ امیزی در رطوبت بیش از 70 % و یا در هوای بارانی یا زمانی که سرعت باد بیش از 15 مایل در ساعت باشد ممنوع میباشد .درجه حرارت محیط نیز بین 8 تا 35 درجه سانتیگراد میتواند متغییر باشد.

10- رنگ امیزی در هوای مه و غبار الود و سند پلاست نمودن در هوای مه الود ممنوع میباشد .

11- کلیه اصول فنی و طرز صحیح کار با پیستوله ایرلیس و ایراسپری توسط نقاش بایستی دقیقا رعایت گردد. مهارت نقاش مهمترین فاکتور در حصول پوشش یکنواخت بر روی سطح است.

12- کلیه عملیات رنگ با دستگاه Airless Pumpانجام پذیرد .

13- قبل از اعمال هر دست رنگ سطح قبلی بایستی عاری از هر گونه گرد و خاک و مواد زائد باشد.

14- مقدار هارد نروتینربایستی مطابق دستورالعمل سازنده رنگ اضافه گردد.

15- هاردنرو رنگ اپوکسی را پس از مخلوط نمودن در مهلت تعیین شده توسط سازنده رنگ بایستی مصرف نمود.بنابر این در اینمورد پیمانکار مسئول بوده و بایستی فقط به میزان مصرف  ,رنگ مورد نظر را تهیه نمایید که در فاصله زمانی مذکور ( POT LIF ) مصرف گردد.

16- حداقل فاصله زمانی بین هر لایه رنگ قبلی کاملا رعایت گردد.‏

17- ضخامت لایه های تررنگ با توجه به درصد حجمی جامد رنگ توسط کارفرما تعیین میگردد و بر اسا س ان پیمانکار بایستی رنگ امیزی نماید . بنابراین فاصله نازل دستگاه  اسپری تا سطح مورد نظر و همچنین مقدار رفت و برگشت نازل رنگ پس از ازمایش در محل اجرای کار توسط ناظر به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار ملزم به رعایت ان خواهد بود . بهر حال فاصله نازل رنگ تا سطح مورد نظر بین 20-30 سانتیمتر میباشد.

18- سطحی که با استاندارد مورد نظر اماده نشود و یا قبل از اعمال لایه های رنگ کاملا پاک و از گرد و خاک عاری نگردد. بایستی مجددا سند پلاست و رنگ امیزی شود.

19- سطوح با یک لایه استری زینگ فسفات به ضخامت 80 میکرون و رنگ میانی ایوکسی  MIO به ضخامت 150 میکرون , لایه نهائی کولتار اپوکسی به ضخامت 150میکرون وجمعا"به ضخامت 380 میکرون اعمال رنگ خواهد بود.

20 - ضخامت هر لایه رنگ میتواند تلورانس (  +- ) میکرون از ضخامت استاندارد فوق الذکر داشته باشد. ضخامت نهایی رنگ که توسط پیمانکار اعمال میگردد نباید حداکثر10 میکرون از ضخامت استاندارد نهایی تعیین شده کمتر باشد.

21- رفع عیب و لکه گیری احتمالی توسط قلم مو پیستوله معمولی و ..... ممنوع است و منحصرا توسط ایرلس و با رعایت شرایط فنی صورت پذیرد .

22- ویسکوزیته رنگ و نازل ایرلس متناسب با توصیه سازنده رنگ تنظیم گردد.

23- بمنظور جلوگیری از شره کردن رنگ جهت ضخامت بالا از فشارهای بالاتر در ایرلس استفاده شود.

24- در مواقعیکه بیش از یک لایه رنگ در دستور کار است نبایستی لایه ها هم رنگ باشند.

25- رنگ امیزی و سند پلاست در این منطقه (خراسان رضوی )باید حداکثر تا اخر بهمن ما ه پایان یابد.

26- فاصله محلی که رنگ امیزی صورت میگیرد تا محلی که عملیات سند پلاست انجام  میشود  حداقل 200 متر و یا طوری باشد که مسیر باد بسمت محل رنگ امیزی نباشد

بهر حال در رسیدن گرد و غبار و قطعات ماسه به محل رنگ امیزی جدا خودداری گردد.

27-پیمانکار موظف است برنامه زمانبندی رنگ آمیزی وسند بلاست را طوری تنظیم نماید که علاوه بر رعایت کلیه اصول فنی فوق الذکر سطح سند بلاست شده توسط مهندس ناظر دفتر نظارت باز بینی و پس از تائید واخذ اجازه رنگ امیزی ادمه عملیات صورت پذیرد ودر عین حال وظیفه پیمانکار است طوری هماهنگ نماید که سطح سند بلاست شده حد اکثر در فاصله زمانی مشخص (6ساعت) پوشش یابد .

28- پیمانکار موظف است در صورت مشاهده رنگ غیر عادی ویا فاسد شده از مصرف آن خود داری ومراتب را اعلام نماید.

29-تهیه ونصب دار بست مناسب باید به تائید مسئول ایمنی برسد