<
X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 3 دی‌ماه سال 1391 @ 17:29

علت سوزش و اشک ریزش چشم ها هنگام خرد کردن پیاز

علت سوزش و اشک ریزش چشم ها هنگام خرد کردن پیاز به علت وجود آنزیم آلیناز و آمینو اسید سولفوکساید موجود در سلول های پیاز می باشد. آمینو اسید سولفوکساید توسط آنزیم  های پیاز به سولفینیک اسید H2S2O4 تبدیل می شود، که بسیار ناپایدار بوده و فورا به گاز فرار  SO2 تبدیل می گردد. هنگامی که این گاز با آب درون چشم(اشک)ترکیب می گرددتولید اسید سولفوریک ملایمی H2SO4 را می کند که باعث سوزش و اشک ریزش می شود. با افزایش تولید اشک بدن سعی می کند تا اسید سولفوریک را رقیق و از چشم ها بشوید.  

 

برای کاهش اشک آوری پیاز:  

۱.قرار دادن پیاز به مدت نیم ساعت در یخچال قبل از پوست کندن آن: کاهش دمای فعالیت آنزیمهای پیاز و انتشار گاز را کاهش میدهد.

۲. پوست کندن پیاز در آب: بخش اعظم ماده اشک آور پیاز با آب شسته می‌شود.

۳. خیس کردن پیاز و دستان پیش از بریدن پیاز: بخشی از گاز تولید شده با رطوبت دستان شما و همچنین رطوبت پیاز، واکنش نشان داده و شدت سوزش چشم کمتر خواهد بود.

4. از چاقوی تیز برای بریدن و خرد کردن پیاز استفاده کنید تا سلول های کمتری در پیاز دچار پارگی شوند.